WARSZTATY FINANSOWE

picture of cocoa pod split open

13 lipca br., w siedleckiej jednostce zakończył się cykl zajęć warsztatowych z zakresu edukacji finansowej zatytułowanych: „Finansowy kompas dla każdego”.

Warsztaty finansowe to jeden z elementów Projektu Caritas „2 KROKI” realizowanego w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Zajęcia prowadzone były przez przedstawiciela fundacji „Zielony Promień”, Pana Michała Korwina- Szymanowskiego, który starał się uświadomić uczestnikom warsztatów zagrożenia i korzyści, jakie wynikają z korzystania z produktów bankowych. W ramach zajęć osadzeni poznali podstawy ekonomii umożliwiające im stanie się bardziej świadomymi konsumentami usług bankowych.

Poszczególne bloki tematyczne zajęć dotyczyły zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień związanych z usługami bankowymi. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak oszczędzać i optymalizować własne wydatki, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia, jak racjonalnie korzystać z kart kredytowych, wreszcie, w jaki sposób wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytową, i na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy kredytowej.

Osadzeni uczestniczący w zajęciach zostali wyposażeni w praktyczne metody obrony przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą świat finansów. Wiedza dotycząca możliwości uniknięcia zadłużenia oraz świadomego korzystania z produktów bankowych po opuszczeniu zakładu karnego, z pewność zwiększy szanse uczestników warsztatów na poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary.

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

FINANSOWY KOMPAS

17 lipca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach rozpoczął się cykl warsztatów edukacji finansowej dla skazanych. Warsztaty to kolejny element Projektu Caritas „2 KROKI” realizowanego w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Tematem przewodnim spotkań są zagadnienia zarządzania finansami osobistymi oraz świadomego i efektywnego korzystania z produktów bankowych. Warsztaty prowadzone przez Fundację „Zielony Promień” zostały objęte honorowymi patronatami przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tematyka zajęć:

  • Jak oszczędzać? (zajęcia poświęcone prezentacji różnych sposobów oszczędzania, planowaniu wydatków, zagadnieniu aktywów, pasywów, oraz wartości majątku)
  • Bank czy skarpetka, gdzie trzymać pieniądze? (omówienie plusów i minusów posiadania rachunku bankowego oraz zagrożeń związanych z dostępem online)
  • Bank, tak, ale jaki? (warsztaty z doboru odpowiedniej oferty bankowej)
  • Ten cudowny kawałek plastiku! (czyli jak korzystać z kart kredytowych, aby na tym nigdy nie tracić)
  • Lokaty, kredyty, dla banku profity – a dla nas? (zajęcia poświęcone lokatom oraz sposobom liczenia zysku z lokat zanim się na nie zdecydujemy)
  • Kredyty (jak czytać ofertę kredytową, gdzie brać kredyty, jak nie dać się naciągnąć na zbędne koszty, jakie raty wybrać przy kredycie hipotecznym, jak zwiększyć swoją zdolność kredytową, kredyty w walutach obcych szanse i zagrożenia)
  • Parabanki, parafinanse (charakterystyka instytucji, jak je rozpoznać i ewentualnie jak się bronić przed nadmiernymi kosztami)
  • Świat dolara i euro (zajęcia poświęcone zagadnieniu kupna i sprzedaży walut)
  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i inne sposoby na większą emeryturę (zajęcia poświęcone wieloletnim planom inwestycyjnym, prezentacja sposobów)
  • Do kogo po pomoc, gdy pojawią się problemy z bankiem? (prezentacja instytucji świadczących pomoc klientom).

Dzięki udziałowi w warsztatach skazani posiądą wiedzę jak skutecznie uniknąć spirali zadłużenia po opuszczeniu więzienia oraz jak świadomie korzystać z pomocy banków, a tym samym zwiększą szansę na skuteczną readaptację społeczną oraz właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Kolejna odsłona warsztatów już   24 i 25 lipca.