NA SŁODKO

Działalność Więziennego Zespołu Caritas w ZK Siedlce

04 czerwca br. w siedleckiej jednostce odbyły się cotygodniowe zajęcia Więziennego Zespołu Caritas działającego przy Zakładzie Karnym w Siedlcach.

 

Działalność Więziennego Zespołu Caritas to jeden z elementów programu „2 KROKI”, który pilotażowo jest realizowany w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Jednym z celów spotkań zespołu jest wykonywanie prac manualnych oraz kształtowanie twórczego myślenia osób odbywających karę pozbawienia wolności. Szczególnie chętnie w zajęciach uczestniczą osadzeni z oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. W oddziale cyklicznie organizowane są zajęcia aktywizujące z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, dostosowanych do możliwości poznawczych osadzonych oraz niwelujące posiadane przez skazanych deficyty.

 

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą, a także leczniczą. W ramach terapii zajęciowej skazani z oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo uczą się czytać, pisać, samodzielnie przyrządzać posiłki, wykonywać prace manuale, ale również obsługiwać i wykorzystywać podstawowe sprzęty znajdujące się w większości gospodarstw domowych.

 

Skazani podczas zajęć terapeutycznych mogą rozwinąć sprawność manualną, podnieść samoocenę i poczucie własnej wartości. Warsztaty stwarzają możliwość nabywania nowych umiejętności, uczą współpracy w grupie i samodyscypliny, dają również możliwość odreagowania negatywnych emocji nagromadzonych podczas pobytu w izolacji, ponadto nauka obsługi i wykorzystania sprzętów gospodarstwa domowego ułatwia skazanym funkcjonowanie w społeczeństwie po opuszczeniu murów zakładu karnego.

 

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

 

picture of cocoa pod split open

 

Warsztaty „filcowania” w ZK Siedlce

19 lutego br. skazani z oddziału terapeutycznego siedleckiej jednostki uczestniczyli w warsztatach manualnych „filcowania wełny” zorganizowanych w ramach pracy Więziennego Zespołu Caritas działającego przy zakładzie karnym w Siedlcach.

Działalność Więziennego Zespołu Caritas to jeden z elementów programu Caritas „2 KROKI”, który pilotażowo jest realizowany w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Jednym z celów spotkań Zespołu Caritas jest wykonywanie prac manualnych oraz kształtowanie twórczego myślenia osób odbywających karę pozbawienia wolności. Szczególnie chętnie w tworzenie rękodzieła włączają się osadzeni z oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Cotygodniowe zajęcia odbywają się pod opieką koordynator projektu – Pani Elżbiety Szopki.

19 lutego w spotkaniu Więziennego Zespołu Caritas, uczestniczyła Pani Ewa Wasążnik – terapeutka, na co dzień pracująca w jednej ze szkół integracyjnych na terenie Siedlec. Pani Ewa poprowadziła warsztaty podczas których uczyła skazanych wykonywania rękodzieła z tzw. wełny filcowanej. Już pierwsze zajęcia dowiodły, że skazani mają talent i bujną wyobraźnię, z filcowanej wełny powstały drzewa, serca oraz barwne motyle. Pani Ewa pokazaując wykonaną przez swoich podopiecznych kamizelkę z filcowanej wełny zapowiedziała, że kolejne prace będą o wiele bardziej zaawansowane.

Te zajęcia są dla mnie chwilą wytchnienia i przeniesienia się w inną rzeczywistość. Spotkania nasze są dobre, bo można na chwilę zapomnieć o tym, gdzie jestem i dlaczego tu jestem. Na te rozmyślania mam cały tydzień.

Mówi jeden z osadzonych przebywających w oddziale terapeutycznym.

Skazani dzięki zajęciom mogli rozwinąć sprawność manualną, podnieść samoocenę i poczucie własnej wartości. Warsztaty stwarzają możliwość nabywania nowych umiejętności, eliminowania ostrych podziałów wynikających z reguł „drugiego życia˝, uczą współpracy w grupie, samodyscypliny i przestrzegania zasad fair play, dają również możliwość odreagowania negatywnych emocji nagromadzonych podczas pobytu w izolacji. Prace manualne przy wełnianych ozdobach mają wymiar terapeutyczny oraz wychowawczy, wspólne wykonywanie rękodzieła sprawia, że wszyscy pomagają sobie wzajemnie, dzielą się materiałami oraz chwalą wykonane rękodzieła.

 

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

CO TERAZ?

Co teraz będziemy robili? Pierwsze spotkanie po świąteczne w Zakładzie Karnym w Siedlcach  w ramach Zespołu Caritas rozpoczęło się od tego właśnie pytania.

„Czekaliśmy z niecierpliwością co nowego i ładnego sobie zrobimy. Te zajęcia są dla mnie chwilą wytchnienia i przeniesienia się w inną rzeczywistość. Spotkania nasze są dobre , bo można na chwilę zapomnieć o tym gdzie jestem , dlaczego tu jestem. Na te rozmyślania mam cały tydzień”.

W czasie ostatniego spotkania zaczęliśmy przygotowywać się do kolejnych świąt. Osadzeni szykują niespodziankę dla Babć i Dziadków.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE

16 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się spotkanie rodzinne, będące elementem programu resocjalizacji w zakresie integracji rodzin „Ojciec NIEzłomNY”. Spotkanie odbyło się w szczególnym dla wszystkich okresie poprzedzający zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, odprawioną w intencji rodzin skazanych przez kapelana naszej jednostki, ks. Mateusza Czubaka. Po zakończonej mszy wszyscy zebrani udali się do świetlicy centralnej, gdzie ks. Mateusz skierował do obecnych życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w prezencie od księdza wszyscy otrzymali obrazki z wizerunkiem dłoni Jezusa i ukrzyżowanego z nim złoczyńcy, który znajduje się w kaplicy naszej jednostki. Następnie kapelan pobłogosławił przygotowany opłatek, aby wszyscy zebrani mogli się nim przełamać. Dla skazanych była to ostatnia okazja, by przed zbliżającymi się świętami złożyć życzenia swoim najbliższym. Świadomość, że kolejne święta spędzą oddzielnie, jest dla osadzonych okazją do przemyślenia dotychczasowego życia. Ten okres, jak żaden inny, sprzyja przemianie osób pozbawionych wolności, daje nadzieję na to, że niektórzy z nich przewartościowują swoje życie i powiedzą sobie „nigdy więcej”.

Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem przyszedł czas na zabawy integracyjne. Dzieci, których ojcowie ze względu na popełnione błędy przebywają za więziennym murem, nie mają na co dzień możliwości, aby brać udział w zabawach ze swoimi rodzicami. Spotkania rodzinne organizowane w naszej jednostce niejednokrotnie są jedyną okazją do wspólnej zabawy, zdarza się, że zanim ojcowie opuszczą mury więzienia, ich dzieci dorosną, a czas dzieciństwa i wspólnych zabaw przeminie bezpowrotnie.

Kilkugodzinne spotkanie wydawało się krótką chwilą, dzięki wspaniałej i rodzinnej atmosferze. Liczne zabawy prowadzone przez zaprzyjaźnionych animatorów sprawiły, że nikt nie mógł narzekać na nudę. Nasi najmłodsi goście bawili się razem ze swoimi rodzicami, biorąc udział w licznych konkursach i zabawach integracyjnych. Skazani ojcowie chętnie włączali się do zabaw, aby umilić czas swoim dzieciom. Świetlica siedleckiej jednostki na kilka godzin rozpromieniała od uśmiechów dzieci i ich ojców. Nie brakowało też chwil wzruszenia, widok dziecka wtulonego w ramiona ojca, którego oczy lśnią od łez, sprawia, że kolejny raz utwierdzamy się w przekonaniu o potrzebie organizacji spotkań rodzinnych w jednostkach penitencjarnych.

W spotkaniu rodzinnym 16 grudnia wzięło udział 28 rodzin skazanych, którzy uczestniczą w „Klubie Ojca” oraz programie resocjalizacji „Ojciec NIEzłomNY”, oba te przedsięwzięcia są wpisane w program Caritas 2 KROKI realizowany od kwietnia na terenie siedleckiej jednostki. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach mają świadomość, jak ważną rolę odgrywa rodzina w procesie readaptacji społecznej skazanych. Rodzina jest sojusznikiem kadry penitencjarnej w procesie resocjalizacji, a tym samym istotnym jej elementem. Kontakty osób przebywających w izolacji więziennej z osobami bliskimi są jednym z ważniejszych czynników motywujących do zmiany i pracy nad sobą. W celu poprawy relacji rodzinnych w jednostkach penitencjarnych całego kraju prowadzi się oddziaływania sprzyjające integracji rodzin. Dzieci więźniów nie mogą w pełni doświadczyć, czym jest miłość i opieka obojga rodziców, ponosząc konsekwencje błędów popełnianych przez ich ojców. Celem spotkań rodzinnych, cyklicznie organizowanych w Zakładzie Karnym w Siedlcach jest inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych kontaktów skazanych z ich najbliższymi, szczególnie dziećmi.

Na zakończenie spotkania najmłodszych gości odwiedził Mikołaj, który każdemu dziecku wręczył wspaniały prezent ufundowany przez firmę MATTEL Poland Sp. z o.o., starsi uczestnicy spotkania otrzymali książki Reginy Brett podarowane przez wydawnictwo Insignis Media S.C. z Krakowa. Dekoracje i słodki poczęstunek zostały przygotowane przez współorganizatora spotkania, Caritas Diecezji Siedleckiej, który jest autorem projektu 2 KROKI.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom za okazane serce i wsparcie w przygotowaniu spotkania sprzyjającego integracji rodzin.

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

 

POCZTÓWKI Z PACZKI

„Pocztówki z paki”, pod takim hasłem 9 grudnia odbyły się zajęcia plastyczne w Zakładzie Karnym w Siedlcach, podczas których skazani wykonywali pocztówki bożonarodzeniowe dla swoich najbliższych.

Boże Narodzenie to niezwykły okres dla wszystkich, bez względu na miejsce, w którym je spędzamy. Niecodzienna atmosfera towarzysząca temu świętu, sprawia, że staramy się obchodzić je bardzo uroczyście. W więzieniach przed tym okresem nie brakuje świątecznego nastroju. 9 grudnia osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Siedlcach wykonywali kartki bożonarodzeniowe, które roześlą do swoich bliskich.
Akcja pod nazwą „Pocztówki z paki”, na stałe wpisuje się w harmonogram corocznych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia w siedleckiej jednostce. Z inicjatywą przeprowadzenia pierwszych zajęć, podczas których skazani będą mogli wykonać karki świąteczne dla swoich najbliższych, wyszedł kapelan jednostki ks. Mateusz Czubak.

Wiesz co, skazani ciągle proszą mnie o kartki bożonarodzeniowe – mam pomysł – zamiast dawać im rybę, dajmy im wędkę….tymi słowami kapelan naszej jednostki zwrócił się do jednego z wychowawców z propozycją zorganizowania akcji wykonywania pocztówek.

Prace manualne przy świątecznych ozdobach mają również wymiar wychowawczy. Wspólne wykonywanie świątecznych kartek sprawia, że między osadzonymi znikają widoczne na co dzień podziały, wszyscy pomagają sobie wzajemnie, dzielą się materiałami, wspierają czy chwalą wykonane przez innych pocztówki.

Osadzonych podczas wykonywania świątecznych kartek wspierały wolontariuszki więziennego apostolatu, Monika i Karolina wraz z s. Dolorosa.

Kontakt osadzonych z wolontariuszami wzmaga szanse skazanych na poznanie postaw aprobowanych i sprzyjających życiu zgodnemu z porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego, dając jednocześnie nadzieję na zerwanie kontaktów ze środowiskiem kryminogennym.

Włączenie środowisk zewnętrznych w proces resocjalizacji stanowi uzupełnienie procesu resocjalizacji realizowanego przez funkcjonariuszy oraz pracowników aresztów śledczych i zakładów karnych.

 

ppor. Zbigniew Śpiewak

NASZA BIAŁO-CZERWONA

Na wczorajszych zajęciach uczestnicy spotkania Więziennego Zespołu Caritas ,w związku z nadchodzącym świętem Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą wyklejali kontury naszego państwa biało czerwonymi motylami. Spotkanie było okazją do rozmów o trudnej historii Polski i opowieści o swoich małych ojczyznach, do których tęsknimy, z którymi mamy miłe wspomnienia, w których zostawiliśmy kogoś bliskiego. Całe spotkanie oprócz tego, że było lekcją historii dostarczyło również wielu momentów do wzruszeń i głębszej refleksji nad swoim życiem.

AKCJA RÓŻAŃCOWA

Wzorem ubiegłego roku skazani, odbywający karę w Zakładzie Karnym w Siedlcach, włączyli się w akcję naprawy uszkodzonych różańców, zainicjowaną przez kapelana siedleckiej jednostki, księdza Mateusza Czubaka.

Październik jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my, Polacy otaczamy wyjątkową czcią.

Skazani z siedleckiej jednostki, inspirowani przez ks. kapelana,  w szczególny sposób włączają się do październikowej modlitwy różańcowej. 7 października uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Różaniec do granic„, 25 października grupa osadzonych spotkała się z klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej Marcinem Janowskim, który uczył więźniów wykonywać różańce samodzielnie, tworząc supełki ze sznurków. Jednocześnie od początku miesiąca kontynuowana jest zainicjowana w zeszłym roku akcja naprawy różańców.

Naprawa uszkodzonych różańców, zebranych w siedleckich parafiach, to inicjatywa kapelana naszej jednostki, księdza Mateusza  Czubaka. Dostarczył on kilka tysięcy rozerwanych i uszkodzonych różańców. Osadzeni chętnie włączyli się do udziału w tej szlachetnej akcji aby,  odwdzięczyć się wszystkim tym, którzy modlą się każdego dnia, za osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Naprawione różańce zostaną rozdane w siedleckich parafiach wiernym, którzy postanowią wziąć w duchową opiekę więźniów przebywających w jednostkach penitencjarnych całej Polski. Modlitwa, wsparcie i zrozumienie okazane więźniom, dają im nadzieję  na wybaczenie  błędów i krzywdy wyrządzonej innym, dają nadzieję na szczęśliwy powrót do społeczeństwa i swoich rodzin.

Udział w akcji naprawy uszkodzonych różańców przez skazanych z Zakładu Karnego w Siedlcach to dla więźniów kolejna próba przywrócenia ich społeczeństwu.

Tekst i zdjęcia: ppor. Zbigniew Śpiewak

W DESZCZOWE DNI.

Jesienna aura sprzyja rozmyślaniom i zadumie, ale również i większej nostalgii i tęsknocie. Aby zapobiec takim stanom na ostatnim spotkaniu Zespołu Caritas zaproponowano „słodkie antydepresanty”. Robiliśmy prezenciki dla samych siebie , były w nich kawa, ciastko i cukierek, przy okazji rozmawiając o jesiennych wieczorach w domach rodzinnych. Dla osób samotnych i bezdomnych uczestniczących w naszym spotkaniu była to też okazja do wyrażenia swoich obaw ,co do ich funkcjonowania po opuszczeniu zakładu karnego. To bardzo trudne mówić o czym czego się nie doświadczyło , a  za czym tęskni się tak bardzo: ciepło, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. To wszystko razem zapewnia prawidłowe funkcjonowanie rodziny i daje  podstawy do dalszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Znaczna liczba uczestników spotkania podkreśliła, że w ich rodzinnych domach często brakowało tych czynników. Nikt im nie pokazał jak funkcjonuje społeczeństwo, jak ważną rolę w nim może odegrać każdy z nas.  Spotkanie przerodziło się w grupę wsparcia i pozwoliło wlać odrobinę nadziei w życie osadzonych.

NARODOWE CZYTANIE

Dzięki inicjatywie Więziennego Zespołu Caritas siedlecki Zakład Karny oficjalnie przystąpił do Narodowego Czytania i otrzymał z Kancelarii Prezydenta RP pamiątkowy, okolicznościowy stempel. Taki sam, jak wszystkie placówki, które brały udział we wspólnym czytaniu tegorocznej lektury narodowej.

Fragmenty „Wesela” 03.09 2017r czytali w Zakładzie Karnym w Siedlcach:

osadzeni – Michał (był lektorem), Artur, Łukasz, Andrzej, Paweł, Tomasz, Jonasz, Łukasz, Marek i Michał;

pracownicy ZK – pułkownik Marek Suwiński (dyrektor główny), mjr Ludmiła Kwiecińska (zastępca dyrektora), mł. chor. Emilia Wajszczuk, mjr Mirosław Pastor oraz kapelan ZK, ks. Mateusz Czubak;

goście: Magdalena Ozygała (Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem), Luiza Domańska (liderka grupy nieformalnej MAMY PRAWO DO KULTURY; grupa teatralna ADULTUS; kwiaciarnia KWIATOWE IMPRESJE w Mordach), Łukasz A. Wawryniuk (dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach), Jolanta Stańczuk (Stowarzyszenie Naszym Dzieciom, Asystent Rodziny), Mirosław Łukowski (Sekretarz Miasta i Gminy Mordy), Ilona Trojnar i Anna Nowińska (Caritas Diecezji Siedleckiej), Jadwiga Kulikowska (MGBP w Mordach), Elżbieta Radlińska-Trębicka (MGOK w Mordach; Zespół Ludowy „Podlasianki”) oraz wolontariuszki Małgorzata Jerominiak i Joanna Jastrzębska, Janusz Sukiennik Caritas Polska.

Na zakończenie Narodowego Czytania w Zakładzie Karnym wszyscy, którzy brali w nim udział, zostali poczęstowani weselnym tortem w kształcie rozłożonej książki, ciasteczkami, kawą i herbatą.