KLUB OJCA

W dniu wczorajszym uformował się oficjalnie Klub Ojca, który zrzesza 20 osadzonych ojców. Liderem klubu jest Pan Maciej Celiński, który będzie prowadził spotkania Klubu Ojca na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach.

Podczas pierwszego spotkania omówiono zasady funkcjonowania klubu, czyli przede wszystkim dobrowolność uczestnictwa i zasada poszanowania każdej osoby. Odczytano „Kontrakt”, z którym każdy osadzony musiał się zgodzić.

Wszyscy uczestnicy zaakceptowali warunki i zasady funkcjonowania klubu, następnie zaczęto składać propozycje tematów zajęć. Termin następnego spotkania ustalono na pierwszą połowę lipca.