ODWAŻNI

14 lipca na spotkaniu Klubu Ojca obejrzeliśmy wzruszający film, „Courageous”.

Czterech mężczyzn, jedno powołanie: służyć i chronić. Jako oficerowie broniący prawa, stawiają czoła zagrożeniu każdego dnia. Jednakże, kiedy tragedia uderza w ich rodziny, ci ojcowie zmagają się ze swoimi nadziejami, lękami i wiarą. Z tej walki rodzi się decyzja, która całkowicie odmienia ich życie. Film ze zwrotami akcji, trzymający w napięciu, ale też okraszony humorem. Czwarta produkcja Sherwood Pictures ukazuje Bożą obietnicę mówiącą o tym, że „serca ojców zwrócą się ku ich dzieciom, a serca dzieci zwrócą się ku ich ojcom”. Film wstrząśnie emocjami i rzuci wyzwanie każdemu sercu – aby było… bohaterem!

Film „Odważni” na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej ma następujące mocne punkty:

  1. Z pewnością jest to produkcja stricte chrześcijańska i ewangelizacyjna. Oglądając ową, nie ma się najmniejszych wątpliwości, iż intencją jej twórców była próba przekonania widzów by ci nawrócili się do Pana Jezusa (ewentualnie odnowili swą więź z Bogiem) i zaczęli prowadzić dobre oraz bogobojne życie. Odniesienia do naszego Pana i Zbawcy, modlitwy i Pisma świętego nie są tu bowiem rzadkie i niejasne, ale stanowią główną oś fabuły, przepełniając ją po brzegi.
  2. Film promuje takie tradycyjne cnoty i zasady jak: uczciwość, prawdomówność, szacunek dla prawa oraz porządku. Uznanie dla pierwszych dwóch z wyżej wymienionych wartości.  Podkreślenie szacunku dla prawa i porządku, widzimy już w postaci czwórki głównych bohaterów, którzy wykonują zawód policjanta. Jako stróże prawa są oni tu pokazani w zasadniczo pozytywny sposób, co przynajmniej pośrednio może budować w widzach szacunek dla władzy i porządku prawnego.
  3. W tym filmie brak jest scen seksu, nagości, wulgaryzmów, aluzji seksualnych, obscenicznych dialogów, eksponowania nieskromnych strojów (może poza jedną sceną). Są co prawda tu gwałtowne sceny przemocy, jednak nie są one pokazane w wyrazisty czy naturalistyczny sposób. Dlatego można ten obraz oglądać z całymi rodzinami – również z nastolatkami i dziećmi.

Film wzbudził dużo emocji i wyzwolił pozytywną energię. Po projekcji panowała cisza, a natłok myśli nie pozwalał na pełne wyrażenie przeżyć. Kolejne swoje refleksje i przemyślenia będziemy prezentować już na następnym spotkaniu.