PRACA TWÓRCZA W GRUPIE

Na ostatnim spotkaniu Zespołu Caritas zaproponowano pracę w trzech czteroosobowych grupach. Swoje prace grupy musiały wykonywać z uwzględnieniem sugestii i gustów swoich członków. Wśród więźniów taka integracja jest bardzo dobrym sposobem pokazania jak działa rodzina ,społeczeństwo. Uświadamianie osadzonym, że zaspokajanie naszych potrzeb  nie może odbywać się kosztem innych, ze tworząc wspólnotę musimy liczyć się ze zdaniem innych i uwzględniać ich potrzeby.  Nasze dwugodzinne spotkanie było pełne pomysłów i radości ze wspólnego działania, w związku z tym będziemy dalej rozwijać tę formę pracy, ucząc się na wzajem prawidłowych zachowań i relacji międzyludzkich.