AKCJA RÓŻAŃCOWA

Wzorem ubiegłego roku skazani, odbywający karę w Zakładzie Karnym w Siedlcach, włączyli się w akcję naprawy uszkodzonych różańców, zainicjowaną przez kapelana siedleckiej jednostki, księdza Mateusza Czubaka.

Październik jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my, Polacy otaczamy wyjątkową czcią.

Skazani z siedleckiej jednostki, inspirowani przez ks. kapelana,  w szczególny sposób włączają się do październikowej modlitwy różańcowej. 7 października uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Różaniec do granic„, 25 października grupa osadzonych spotkała się z klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej Marcinem Janowskim, który uczył więźniów wykonywać różańce samodzielnie, tworząc supełki ze sznurków. Jednocześnie od początku miesiąca kontynuowana jest zainicjowana w zeszłym roku akcja naprawy różańców.

Naprawa uszkodzonych różańców, zebranych w siedleckich parafiach, to inicjatywa kapelana naszej jednostki, księdza Mateusza  Czubaka. Dostarczył on kilka tysięcy rozerwanych i uszkodzonych różańców. Osadzeni chętnie włączyli się do udziału w tej szlachetnej akcji aby,  odwdzięczyć się wszystkim tym, którzy modlą się każdego dnia, za osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Naprawione różańce zostaną rozdane w siedleckich parafiach wiernym, którzy postanowią wziąć w duchową opiekę więźniów przebywających w jednostkach penitencjarnych całej Polski. Modlitwa, wsparcie i zrozumienie okazane więźniom, dają im nadzieję  na wybaczenie  błędów i krzywdy wyrządzonej innym, dają nadzieję na szczęśliwy powrót do społeczeństwa i swoich rodzin.

Udział w akcji naprawy uszkodzonych różańców przez skazanych z Zakładu Karnego w Siedlcach to dla więźniów kolejna próba przywrócenia ich społeczeństwu.

Tekst i zdjęcia: ppor. Zbigniew Śpiewak