KLUB OJCA

W dniu wczorajszym uformował się oficjalnie Klub Ojca, który zrzesza 20 osadzonych ojców. Liderem klubu jest Pan Maciej Celiński, który będzie prowadził spotkania Klubu Ojca na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach.

Podczas pierwszego spotkania omówiono zasady funkcjonowania klubu, czyli przede wszystkim dobrowolność uczestnictwa i zasada poszanowania każdej osoby. Odczytano „Kontrakt”, z którym każdy osadzony musiał się zgodzić.

Wszyscy uczestnicy zaakceptowali warunki i zasady funkcjonowania klubu, następnie zaczęto składać propozycje tematów zajęć. Termin następnego spotkania ustalono na pierwszą połowę lipca.

OJCIEC NIEZŁOMNY

Za nami kolejne zajęcia warsztatowe Ojciec Niezłomny. Podczas spotkania ojcowie jednomyślnie wyrazili chęć nawiązania bliższych relacji ze swoimi dziećmi.

Brak ojca związany z jego fizyczną nieobecnością, ale również z tym, że ojciec nie może być wzorem osobowym rodzi szereg zaburzeń i może w znacznym stopniu zdegradować psychikę dziecka. Aby ułatwić nawiązanie bliższego kontaktu dzieci z ojcami w przypadku osadzonych w więzieniu należy uruchomić wszystkie zasoby dostępne w więzieniu i w rodzinach. Należy również przemyśleć jakie zapobiegawcze strategie powinno się wprowadzić, aby możliwe było odpowiedzialne ojcostwo z więziennej celi. temu służą właśnie warsztaty Ojciec Niezłomny, prowadzone przez fundację Tato Net.

Małe kroki przyczyniają się do wielkich sukcesów, osiągania trwałych i pozytywnych zmian. Celem naszym jest oczywiście dobro dzieci, ale osiągniecie tego wymaga od uczestników zajęć aby spojrzeli w głąb siebie. Uświadomienie sobie własnych słabości i problemów osobistych pozwoli na zrozumienie pewnych złych życiowych wyborów. Takie ojcowskie grupy mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób pokierujemy naszym dalszym życiem i relacjami dziećmi.

Oczywiści nie należy sądzić, że jedno spotkanie, jeden list czy telefon wszystko zmieni, ale należy wierzyć, że jest to dopiero początek, dobry początek, wart pielęgnowania.

OJCIEC NIEZŁOMNY

Właśnie zakończyło się pierwsze z dwóch planowanych spotkań warsztatowych dla ojców osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach-OJCIEC NIEZŁOMNY. Punktem wyjścia do realizacji planu naprawy relacji rodzinnych i postaw społecznych jest odkrycie przez osadzonych swojej godności i wartości osobowej opartej na świadomym ojcostwie. Bycia ojcem zaangażowanym można i warto się nauczyć. Jet to możliwe niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej oraz braku odpowiednich wzorców.

Warsztaty mają na celu wzmocnienie zaangażowania osadzonych jako ojców i uświadomienie roli ojca w życiu dzieci, roli podejmowanych decyzji i wyborów. Ojcowie zostali wyposażeni w materiały do dalszej pracy nad sobą i przemyśleń.

Dalsze świadectwa i refleksje po warsztatowe już wkrótce.