OJCIEC NIEZŁOMNY

Za nami kolejne zajęcia warsztatowe Ojciec Niezłomny. Podczas spotkania ojcowie jednomyślnie wyrazili chęć nawiązania bliższych relacji ze swoimi dziećmi.

Brak ojca związany z jego fizyczną nieobecnością, ale również z tym, że ojciec nie może być wzorem osobowym rodzi szereg zaburzeń i może w znacznym stopniu zdegradować psychikę dziecka. Aby ułatwić nawiązanie bliższego kontaktu dzieci z ojcami w przypadku osadzonych w więzieniu należy uruchomić wszystkie zasoby dostępne w więzieniu i w rodzinach. Należy również przemyśleć jakie zapobiegawcze strategie powinno się wprowadzić, aby możliwe było odpowiedzialne ojcostwo z więziennej celi. temu służą właśnie warsztaty Ojciec Niezłomny, prowadzone przez fundację Tato Net.

Małe kroki przyczyniają się do wielkich sukcesów, osiągania trwałych i pozytywnych zmian. Celem naszym jest oczywiście dobro dzieci, ale osiągniecie tego wymaga od uczestników zajęć aby spojrzeli w głąb siebie. Uświadomienie sobie własnych słabości i problemów osobistych pozwoli na zrozumienie pewnych złych życiowych wyborów. Takie ojcowskie grupy mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób pokierujemy naszym dalszym życiem i relacjami dziećmi.

Oczywiści nie należy sądzić, że jedno spotkanie, jeden list czy telefon wszystko zmieni, ale należy wierzyć, że jest to dopiero początek, dobry początek, wart pielęgnowania.