PRACA TWÓRCZA W GRUPIE

Na ostatnim spotkaniu Zespołu Caritas zaproponowano pracę w trzech czteroosobowych grupach. Swoje prace grupy musiały wykonywać z uwzględnieniem sugestii i gustów swoich członków. Wśród więźniów taka integracja jest bardzo dobrym sposobem pokazania jak działa rodzina ,społeczeństwo. Uświadamianie osadzonym, że zaspokajanie naszych potrzeb  nie może odbywać się kosztem innych, ze tworząc wspólnotę musimy liczyć się ze zdaniem innych i uwzględniać ich potrzeby.  Nasze dwugodzinne spotkanie było pełne pomysłów i radości ze wspólnego działania, w związku z tym będziemy dalej rozwijać tę formę pracy, ucząc się na wzajem prawidłowych zachowań i relacji międzyludzkich.

 

JEST NAS DUŻO!

Nasze cotygodniowe spotkania w ramach Więziennego Zespołu Caritas cieszą się już ogromnym zainteresowaniem osadzonych i musimy dzielić uczestników na mniejsze grupy. W czasie ostatnich zajęć osadzeni wykonywali zakładki do książek, w ramach przygotowań do Narodowego Czytania. Więzienny Zespół Caritas w dniu 03-09-2017r. przygotowuje spotkanie w ramach corocznej akcji Prezydenta RP.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał tegorocznej edycji zaplanowano na sobotę 2 września br.

Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji.

– (…) warto po raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu Wesele ‒ tę piękną pozycję naszej literatury przeczytać. Przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego – przekonywał w lutym tego roku prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego.

„Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czytania Wesela, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień” – napisał w liście inaugurującym akcję Prezydent RP Andrzej Duda.

SPOTKANIE Z WYOBRAŹNIĄ

Warsztaty arteterapeutyczne dla skazanych, odbywających karę w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo odbyły się w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Warsztaty arteterapeutyczne „Spotkania z wyobraźnią” realizowane były przez wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży – Panią Joannę Janus i Annę Wiśniewską, w ramach współpracy z Caritas Siedlce.

Więźniowie, pod okiem Wolontariuszek tworzyli dekoracje i pudełka okolicznościowe na upominki, które będą mogli podarować swoim bliskim.

Głównym celem spotkania było wspomaganie procesu społecznej readaptacji skazanych poprzez wdrażanie do celebrowania ważnych wydarzeń w życiu społecznym, wzmacnianie więzi z osobami bliskimi oraz kształcenie umiejętności redukowania negatywnych emocji i napięcia w sposób społecznie akceptowany.

Warto podkreślić, że skazani poddawani tej formie terapii nie muszą posiadać żadnych szczególnych uzdolnień artystycznych ani doświadczeń twórczych w danej dziedzinie.

SPOTKANIE RODZINNE

Za mami pełne emocji spotkanie. 10 czerwca w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodziny, będące elementem programu resocjalizacji w zakresie integracji rodzin „Ojciec NIEzłomNY”. Tegoroczne rodzinne święto rozpoczęło się mszą św. z udziałem skazanych i ich najbliższych, odprawioną przez kapelana Zakładu Karnego w Siedlcach ks. Mateusza Czubaka.

27 skazanych, którzy w połowie maja i na początku czerwca uczestniczyło w warsztatach Tato.Net. Skazani mogli wykorzystać nabytą wiedzę w praktyczny sposób, czyli poświęcić dziecku czas na wspólnej zabawie.
Utrzymanie właściwych relacji osób przebywających w izolacji więziennej z osobami bliskimi stanowi jeden z priorytetów resocjalizacji.

Tegoroczne rodzinne święto rozpoczęło się mszą świętą z udziałem skazanych i ich najbliższych, odprawioną przez kapelana Zakładu Karnego w Siedlcach ks. Mateusza Czubaka. Oprawę muzyczną mszy zapewnili członkowie Apostolatu Więziennego działającego w jednostce.

Po Eucharystii na Rodziny czekało niezwykłe przedstawienie pt. „Bajkowy Ambaras”, wystawione przez Członkinie Koła Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach projektu studenckiego „Podarujmy radość dzieciom – przedstawienie teatralne i animacje dla dzieci skazanych i dzieci chorych”.

Czterogodzinne spotkanie upłynęło w radosnej, rodzinnej atmosferze i wspaniałej zabawie. Najmłodsi goście wraz ze swoimi rodzicami bawili się, biorąc udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez wolontariuszy z Fundacji Sławek oraz studentów.

Dekoracje, poczęstunek i słodkie upominki dla dzieci zostały przygotowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Pomoc przy organizacji imprezy dostarczyła bardzo pozytywnych emocji, a same sobotnie uroczystości to już eksplozja dobrych wrażeń.

10 czerwca w Zakładzie Karnym w Siedlcach, odbędzie się Dzień Rodziny. Osadzeni wraz ze swoimi rodzinami będą uczestniczyć w spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 9 mszą św.,zaplanowano również mnóstwo atrakcji dla dzieci.
Zespół Caritas bierze czynny udział w przygotowaniach do tego święta. relacja z uroczystości już niebawem.